ENglish
Programi i PNUD-it për Ndryshimet Klimatike

Kërko faqen
Posta Elektronike
photoframe Programi i PNUD-it për Ndryshimet Klimatike i asiston Qeverisë Shqiptare në trajtimin e problemeve të ndryshimeve klimatike dhe në zbatimin e Konventes Kuader të Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike (KKKBNK) dhe Protokollit të saj të Kiotos. Objektivi kryesor i programit është të ndërtojë dhe të zhvillojë kapacitete njerëzore dhe institucionale në nivel kombëtar për zbatimin e KKKBNK-së dhe të Protokollit të Kiotos në Shqipëri.
 Te rejat

  » Takim me donatorët dhe partnerët e tjerë

Zbatimi i masave përshtatëse ndaj ndryshimeve klimatike me shume

  » Shqipëria prezanton “Komunikimi i Tretë Kombëtar i Shqipërisë me Konventën Kuadër të Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike” për të përmbushur detyrimet e saj si anëtare e Konventës për Ndryshimet Klimatike

me shume

  » Seminari rajonal për sistemet termike diellore sjell së bashku bizneset dhe ekspertët kryesor të vendeve të Mesdheut

me shume

  » Instalohet Sistemi Termik Diellore për Ngrohjen e Ujit në Shtëpinë e Foshnjës në Tiranë

me shume

  » Dita e Veprimit ndaj Ndryshimeve Klimatike

Ndërtimi i aftësisë ripërtëritëse ndaj ndryshimeve klimatike në deltat e lumenjve Drin e Mat me shume

  » Instalohen sistemet termike diellore për ngrohjen e ujit dhe ndriçim në Theth si një model i qëndrueshëm për zbutjen e varfërisë

me shume

  » Tavolinë e Rrumbullakët lidhur me Propozimet Ligjore/Amendimet e rekomanduara për promovimin e energjisë diellore dhe Planin Kombëtar për Energjitë e Rinovueshme

me shume

  » Instalimi i Paneleve Diellore për Uje te Ngrohte pranë Drejtorive Rajonale të Formimit Profesional Publik

me shume

  » Konferencë Kombëtare "Përshtatja ndaj Ndryshimeve Klimatike – Sfidë për Zhvillim"

me shume

  » Prezantimi i fushatës sensibilizuese “Java e Deltave të Lumenjve Drin e Mat”

“Ndikimet e Ndryshimeve Klimatike dhe Sfidat për Përshtatje në Deltat e Lumenjve Drin e Mat” me shume


  1  2     » 
Donatoret e Projektit
Lajmet e fundit

Takim me donatorët dhe partnerët e tjerë

Zbatimi i masave përshtatëse ndaj ndryshimeve klimatike

Shqipëria prezanton “Komunikimi i Tretë Kombëtar i Shqipërisë me Konventën Kuadër të Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike” për të përmbushur detyrimet e saj si anëtare e Konventës për Ndryshimet Klimatike

Seminari rajonal për sistemet termike diellore sjell së bashku bizneset dhe ekspertët kryesor të vendeve të Mesdheut

  Arkiva e Lajmeve

Raporti i fundit

© Copyright - UNDP Albania, 2014 | Rreth faqes | Termat e perdorimit | Na kontaktoni