ENglish
Programi i PNUD-it për Ndryshimet Klimatike

Kërko faqen
Posta Elektronike
photoframe Programi i PNUD-it për Ndryshimet Klimatike i asiston Qeverisë Shqiptare në trajtimin e problemeve të ndryshimeve klimatike dhe në zbatimin e Konventes Kuader të Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike (KKKBNK) dhe Protokollit të saj të Kiotos. Objektivi kryesor i programit është të ndërtojë dhe të zhvillojë kapacitete njerëzore dhe institucionale në nivel kombëtar për zbatimin e KKKBNK-së dhe të Protokollit të Kiotos në Shqipëri.
 Aktivitetet / Projektet

  » Mundësimi i Shqipërisë për te përgatitur Komunikimin e Tretë Kombëtar te saj ndaj Konventës Kuadër te Kombeve te Bashkuara për Ndryshimet Klimatike

  me shume

  » Projekte te mbyllura

  me shume

  » MSP: Identifikimi dhe Implementimi i Masave Pergjegjese per Adaptim ne Deltat e Lumenjve Drin - Mat

  me shume

  » FSP: Programi Shqiptar, pjese e Iniciatives Globale per Transformimin e Tregut per Perdorimin e Paneleve Diellore per Uje te Ngrohte

  me shume


Donatoret e Projektit
Lajmet e fundit

Takim me donatorët dhe partnerët e tjerë

Zbatimi i masave përshtatëse ndaj ndryshimeve klimatike

Shqipëria prezanton “Komunikimi i Tretë Kombëtar i Shqipërisë me Konventën Kuadër të Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike” për të përmbushur detyrimet e saj si anëtare e Konventës për Ndryshimet Klimatike

Seminari rajonal për sistemet termike diellore sjell së bashku bizneset dhe ekspertët kryesor të vendeve të Mesdheut

  Arkiva e Lajmeve

Raporti i fundit

© Copyright - UNDP Albania, 2014 | Rreth faqes | Termat e perdorimit | Na kontaktoni